Estetik Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı, diş hekimliğinin teknik ve teknolojilerinin sanat ile birleşerek kişiye özel gülüş kazandırma uygulamasıdır. Gülüş tasarımında yüzün anatomi yapısı, hastanın istekleri ve hekimin tavsiyeleri etkili olmaktadır. Gülüş tasarımının amacı, geçmişin aksine mümkün olduğunca konservatif yaklaşımla, diş yapılarında minimum düzeyde hazırlık ile estetik sağlamak ve en doğal estetik görüntüyü kazandırmaktır. Her kişinin kendine özgü yüz özellikleri, karakteristiği ve mizacı vardır. Kişiyi görsel anlamda tanımlayan en önemli özelliklerden olan dişlerin tasarımında da bu faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Estetik gülüş tasarımı hangi işlemleri içerir?

Estetik gülüş tasarımı tam olarak bir tedavi değil bir tedavi sürecidir tabi ki bu durum da kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Her hastanın estetik gereksinimleri farklı olacağından dolayı yapılacak olan işlemler kişiye özel belirlenir. Bu işlemlerin belirlenmesinde hastanın yüz hatları, cinsiyeti, yaşı, ve beklentileri gibi faktörler önemlidir. Gülüş tasarımı öncesinde var olan çürük dişler ve diş eti hastalıkları varsa tedavi edilip ardından diş temizleme işlemleri uygulanır. Hastaların ihtiyacına göre işlemler hekim ile birlikte belirlenir. Bu işlemler genel olarak gingivektomi adı verilen diş eti estetiği girişimleri, diş beyazlatma yöntemleri, diş eksiklerinin implant ve protez uygulamaları ile tedavisi, porselen lamineler, kaplamalar, zirkonyum kaplamalar, ortodontik tedaviler (diş teli tedavisi) olarak listelenebilirler.

 

Gülüş tasarımı nasıl yapılır? Gülüş tasarımında ilk adım hastanın estetik beklentilerini doğru olarak belirlemek çok önemlidir. Hasta ağızından alınan ölçüler aracılığıyla hazırlanan modeller üzerinde problemler belirlenir ve planlamalar yapılır. Ardından hastaların ağız içi ve yüz fotoğraflarıyla bilgisayar ortamındaki özel programlar yardımıyla ölçümler yapılır ve yüze uyumu hesaplanır. Tedavi sonrasında oluşacak yakınlığa gelen görüntüler yine programlar yardımıyla hasta ağzına uygun hazırlanan geçici restorasyonlarla hastaya sunulur, fikirleri alınır. Planlama aşamasının tamamlanmasının ardından ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulmazsa öncelikle diş etlerinde var olan seviye bozuklukları düzenlenir. Diş eksikliklerinin bulduğu durumlarda planlanan implant işlemleri ve gerekli bulunan diğer cerrahi müdaheleler gerçekleştirilir. Cerrahi uygulamaların iyileşme dönemleri tamamlandıktan sonra gerek görülmesi halinde diş beyazlatma, diş taşı temizleme gibi işlemler uygulanır. Bu aşamanın ardından dişlerde var olan görsel ve biçimsel bozukluklar kimi zaman kompozit dolgular ile giderilebilir. Bu yöntemin yetersiz kaldığı durumlarda porselen lamine ve kaplamlar veya zirkonyum kaplamalar devreye girer. Porselen lamine içi genellikle dişlerde ya hiç açındırma yapılmaz veya minimum seviyede aşındırmalar yapılır. Zirkonyum veya porselen uygulamalar uygun görüldüyse aşamalar sırasında yapılan provalarda hastanın tekrar fikirleri alınır ve istekleri üzerine değişikliğe gidilebilir. Bütün bu diş eti ve diş uygulamaları esnasında ve provalarda dudak konturu ve şekli göz önüne alınır ve hedeflenen tasarıma son hali verilir. Kimi zaman gülüş tasarımı sırasında medikal estetik uygulamaların da yardımına gidilebilir. Dudak ve yüz bölgelerinde yapılan dermal dolgu gibi uygulamalarla gülüş daha ön plana çıkarılabilir.

Estetik diş tedavisi ile hangi bölüm ilgilenir? Estetik diş tedavisi bir süreç olmasından dolayı bir çok ana bilim dalının uzmanından yardım alınabilir fakat gülüş tasarımının başlangıcını ve sürecini genellikle restoratif diş tedavisi uzmanları belirler. Diş hekimliğinde mükemmel estetik tesadüf değildir. Estetik, sonlu bir şeyde tasarlanan bir sonsuzluktur. Her birey benzersizdir, her gülüş de öyle. Benzersiz gülüşe sahip olmak disiplinli, sistematik bir şekilde çalışmanın sonucudur. Bu amaç için ilk aşama, diş hekimi ile hasta arasındaki maksimum seviyedeki iletişimdir. Beklentiler tam anlamıyla anlaşılmalı ve bunu takiben doğru bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu tedavi planında adım adım, sistematik bir şekilde ilerlenmelidir. Bu amaçla son zamanlarda Dijital Gülüş Tasarımı konsepti gelişmiştir. Dijital gülüş tasarımı, tedaviye başlamadan önce dişler üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan, kişiye gülüşünün son halinin sunulmasıdır. Diş hekimliğinden sadece tedavilerden ibaret olmaktan çıktığı günümüzde hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşün yenilemesidir. Modern diş hekimi teknolojileri ile hastaların kişisel istekleri, sağlık ve doğallığı birleştirerek sağlıklı, ideal bir gülüşün planlaması olarak özetlenebilir.

Gülüş Tasarımına Nereden Başlanır?

  • Gülüş tasarımına, pek çok açıdan detaylı fotoğraf ve videolarının çekilmesiyle başlanır.
  • Kişinin alt ve üst çene ölçüleri alınır ve modeller elde edilir.
  • Elde ettiğimiz bu görseller ve modeller üzerinde dijital ortamda çeşitli ölçümler, çizimler yapılarak hastanın yüz yapısına en uygun gülüş tasarlanır.
  • Tasarlanan bu gülüş laboratuvar teknisyenine aktarılır ve size dişlerinizin son halini görebileceğiniz bir Mock Up çalışması yapılır. Dişleriniz henüz kesilmeden size final aşaması ağız içinde gösterilir. Sonuç beğenildiği takdirde planlanan tedavi için dental işlemlere geçilir.

Gülüş Tasarımında Nelere Dikkat Edilmelidir? Gülüş tasarımında hasta ile hekim karşılıklı görüşerek hastanın istekleri belirlenmesi tedavinin sonucu açısından çok önemlidir. Kişinin istekleri iyice belirlendikten sonra ona ideal gülüş tasarımı yapılabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Bunları sıralayacak olursak: Yüz Hatlarınız, Cinsiyetiniz, Ten Renginiz, Göz yapınız ve renginiz, Yaşınız, Gülüş simetrisi, Dişlerinizin sıralanışı ve renkleri, Dudaklarınız ve Diş etleriniz.

Gülüş tasarımına ilk önce hastanın yüzünün hangi geometrik şekle uyduğu tespit edilerek başlanır. Kişinin yüz hatları dişin hangi formda seçilmesi gerektiğinin işaretlerini içerir. Erkek ve kadın anatomisi birbirinden oldukça farklıdır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirginken, alın, burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de köşeler daha yumuşak geçişli olması nedeniyle paralellik gösterir. Kadınlarda dişlerin köşeleri daha yumuşak dönerken gülme hattı yukarıya doğru kavislidir. Ortada yer alan ili diş diğer dişlere göre biraz daha uzundur. Komşu dişler düz hatlarla birleşmez, aralarında minik aralıklar mevcuttur. Erkeklerin diş hatları kadınlara göre daha belirginken komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler. Kadınlarda yukarıya doğru kavisli olan gülme hattı erkeklerde daha düzdür.

Kaç Tür Gülüş İfadesi Vardır? Genel itibariyle gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonları mevcuttur.

  • Çekici Gülüş: Çekici gülüş kategorisinde ön dişler yan dişlere göre fark edilebilir derecede uzundurlar. Aslında genç bireylerde durum mütemadiyen böyledir, ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalarak yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmenin temelinde ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olması yatmaktadır. Ön dişlerin bu şekilde dizaynı genç, dinamik ve çekici gülümseme kazandırmaktadır. Bu kategori genç yaştaki bireyler için daha uygundur.
  • Entellektüel Gülüş: Entellektüel gülüşte, dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmışlardır. Yüzün alt kısmını daha çok vurgulayan entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler genelde eşit boylardadır. Estetik diş hekimliği ile dezavantajlı görünen durum avantaj haline getirebilir, olgun, bilgili, entellektüel bir gülüş tasarımı yapılabilir.
  • Sportif Gülüş: Sportif gülüş, entellektüel ve çekici gülüşün arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüzünüze sıra dışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır. Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir. Doğallıktan yana olanların yaygın tercihi olan bir gülümsemedir.

Dijital Gülüş Tasarımında Ölçüm Kriterleri Nelerdir? Dijital Gülüş Tasarımı yapılırken yüz oranlarınız, simetrileriniz planlama açısından önemlidir ve çok dikkatli planlanmalıdır.

  • Yatay Hizalama: Göz bebeklerinden geçen hat ile dişlerin ortasından geçen hat birbirine paralel olması ideal gülümseme olarak tanımlanabilir. Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca görülebildiği için asimetrik olmaması çok önemlidir.Bu açıdan değerlendirildiğinde yüz hatlarının imkan verdiği ölçüde simetrik bozukluğun giderilmesi gülüşe fazladan bir çekicilik katar.
  • Dişeti Hattı: Dişeti hattınız gülümsediğinizde üst dudak çizgisine paralel olmalıdır. Gülümsemenize anlam katan dişeti hattı, tıpkı güzel bir tabloyu çevreleyen çerçeve gibidir.
  • Gülüş Genişliği: Gülümseme hattı içinde arkadaki dişlerinde belli oranlarda görünmesi sağlanmalıdır, bu sağlanmazsa ağız köşelerindeki karanlık alanlar hoş bir görüntü oluşturmaz. Estetik bir gülüş için gülüş genişliği en temel kriterlerden birini oluşturuyor.