Dental Radyoloji

Radyoloji, çeşitli ışın türlerinden yararlanarak vücuttaki hastalıkların tanı ve tedavisiyle uğraşan bilim dalıdır. X-ışını radyografisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), pozitron emisyon tomografisi (PET) dahil nükleer tıp, floroskopi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi çeşitli görüntüleme teknikleri, hastalıkları teşhis etmek veya tedavi etmek için kullanılır. Bu bilim dalının diş hekimliğinde uygulanmasına ise dental radyoloji  denir.

Radyografi ise bu ışınları kullanmak suretiyle bir nesnenin iç formunun görüntülenmesini sağlayan tekniktir.

  • Radyografiler, gözle yapılan muayenede fark edilemeyen çürük alanlarının görülmesini sağlar.
  • Mevcut olan dolguların altında gelişen çürük ve çatlak ya da diğer zararların fark edilmesine imkan verir.
  • Dişeti hastalığı nedeniyle oluşan kemik kaybının belirlenmesini sağlar.
  • Kök kanalındaki sorunların (enfeksiyon ya da sinirin ölmüş olması gibi) tespit edilmesini sağlar.
  • İmplant ve ortodoti tedavilerinin planlaması için gereklidir.
  • Radyografiler ile kist, ağız kanserleri ve metabolik ve sistemik hastalıklarla birlikte oluşan değişikliklerin saptanması da mümkündür.
  • Radyografilerin yardımı ile diş hekimleri, çocukların ağzındaki diş gelişimi ve büyümelerini de görebilir.
  •  Radyografilerin yardımı ile diş gelişiminin görüntülenmesi de mümkün olmaktadır.

Hastanın tıbbi geçmişine bağlı olarak yetişkinlerde ortalama 6 ayda bir röntgen alınabilmesi mümkün iken, çocukların birçoğunda röntgenler 6 ay ile 1 yıl arasında değişen sürelerle çekilmelidir. Çünkü çocukların ağızlarında çürük kolaylıkla gelişebilmektedir.

Ağzında fazla sayıda tedavi yapılmış dişi bulunan yetişkinler, düzenli olarak röntgen çektirmelidir. Çünkü bu kişilerin ağızlarında sorun çıkma riski çok daha fazladır. Dişeti hastalığı olan ya da dişeti tedavisi görmekte olan kişilerin daha sıklıkla röntgen çektirmeleri gereklidir. Böylece devam eden ya da önemli ölçüde kemik kaybının olup olmadığı görülebilir.

Röntgen Çeşitleri

Ağız içi ve ağız dışı olmak üzere iki çeşit röntgen mevcuttur:

Ağız içi röntgenler

Ağız içi röntgenler röntgen filmi ağız içerisindeyken çekilen röntgenlerdir. 

• Bite-wing radyografisi

• Periapikal radyografi

• Oklüzal radyografi

• Dijital radyografiler

Ağız dışı röntgenler:

 Ağız dışı röntgenler röntgen filmi ağız dışındayken çekilen röntgenlerdir.

• Panoramik radyografiler

• Tomografiler

• Sefalometrik projeksiyonlar

• Sialografi • Bilgisayarlı tomografi