Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, diş ve çene cerrahisi; ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıkların, yaralanmaların, deformitelerin ve düzensizliklerin tanı ve tedavisi ile uğraşan diş hekimliğinin temel ve en önemli bölümlerinden birisidir. Bu alanda öncelik, sert doku olarak adlandırılan kemik doku ve yumuşak doku olarak adlandırılan deri ve kas dokusunda yer alan sorunları ortadan kaldırmaktır. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümünde; ağız içinde yer alan dil, yanak, dudak, tükürük bezleri gibi bütün yumuşak dokuların; diş, çene ve çene eklemlerini kapsayan tüm hastalıkların tanı ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilir. Ortognatik cerrahi olarak da bilinen çene cerrahisi, sadece ortodonti aracılığıyla çözülemeyen problemlerde iyi bir seçenektir. Operasyonun türüne ve hasta özelliklerine göre planlanmış olan cerrahi prosedürler; lokal anestezi, sedasyon ya da genel anestezi altında uygulanabilir.

Çoğu kişi, dişlerde aşınma, yıpranma ve çene eklemi ağrısına kadar çeşitli ağız sorunları nedeniyle çene cerrahisine başvurur. Yiyecekleri ısırmak, çiğnemek ve yutma gibi potansiyel sorunlar çene cerrahisi hastaları arasında çok yaygın olan bir sorundur. Sesli solunum, konuşmada zorluk veya horlama gibi ağız açıklığının anormal şeklinden ve boyutundan kaynaklanan sorunların giderilmesi de Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin uygulama alanı içine girer. Yapılacak işlem planlanırken operasyonun büyüklüğüne göre lokal anestezi miktarı değişiklik gösterebilir. Her ne kadar yukarıda belirtilen işlemlerin tamamını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin kapsamına girse de toplum tarafından en çok merak edilen ve en çok sorulan gömülü dişlerin nasıl çekildiğidir.

Oral ve maksillofasiyal cerrahi olarak da isimlendirilen ağız, diş ve çene cerrahisi, yüz, çene ve ağızla ilgili hastalıkların tedavisi, yaralanmaların veya kusurların düzeltilmesi bu birimde yapılan işlemlerdir. Çene ameliyatları, büyüme durduktan sonra yapılması uygun operasyonlardandır. Diş tedavilerine bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle uyum gösteremeyen, diş doktoru ya da operasyon korkusu olan, sağlıklı iletişim kurulamayan hastaların tedavileri genellikle genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında uygulanan hizmetler arasındadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin Uygulama Alanları

 • Diş çekimi (normal ve gömülü diş gibi)
 • Tam çıkmamış dişlerin üzerlerinin açılması veya gerektiğinde çekimi
 • Diş köklerinde oluşan sorunların tedavisi (iltihap ve kist gibi)
 • Ağız içindeki tüm bölümlerde (yanak, dil ve damak gibi) oluşan kist problemlerinin tedavisi
 • Çene ve eklem kemiklerinin düzeltilmesi, bu bölgelerdeki kırıkların düzeltilmesi
 • İmplant öncesi yapılması gereken uygulamalar
 • İmplant tedavisi
 • İleri derecede iltihap tedavisi
 • Diş eti ve kemiklerin proteze uygun hale getirilmesi (kanal tedavisi gibi)
 • Sert ve yumuşak dokularda oluşan tümör ve kist tedavileri
 • Gülüş estetiği için ağzın hazırlanması (yirmilik diş çekimleri dahil)
 • Eksik dişlerin olduğu yerlere implant uygulamaları
 • Dil yapışıklığı için cerrahi uygulamalar
 • Tükürük bezi tümör ve taşlarının temizlenmesi
 • Yanak içinde oluşan anormal dokuların, cerrahi operasyonla çıkarılması
 • Yarık damak-dudak gibi yüzü içeren bir yaralanmayı ya da doğuştan var olan bir durumu düzeltmek,
 • Dişlerin daha fazla aşınmasını ve yıpranmasını, dolayısıyla ilerleyen dönemde diş kayıplarını önlemek,
 • Isırma, çiğneme ve yutma gibi aktiviteleri kolaylaştırmak,
 • Ağızdan nefes alma ve obstrüktif uyku apnesi gibi solunum problemlerini gidermek

Cerrahi diş çekimleri, ağız içinde tamamen görülmeyen ve sorunlu gömülü diş çekimlerinde uygulanan tekniklere verilen genel isimdir. Bu çekimlerde dişin üzerinde kemik bile bulunabilmekte ve dişler bu nedenlerden dolayı çok derinlerde oluşmaktadır. Tamamen dışarıya çıkamayan bu dişlerde iltihap ve çürüme gibi birçok sorun ortaya çıkmakta, bununla birlikte farklı derecelerde ağrı ve sızılar hissedilmektedir. Çiğneme kalitesini ve ağız sağlığını da olumsuz bir şekilde etkileyen bu dişlerin cerrahi operasyonla çekilmesi gerekmektedir. Ağızda bulunan yirmilik dişlerde aynı cerrahi yöntemlerle çekilmektedir. Üçüncü azı dişini oluşturan bu dişler, genellikle yer darlığı nedeni ile tam çıkamamakta ve gömülü olarak kalmaktadır. Bu dişlerin cerrahi çekimlerinde öncelikle sorunlu dişlere ulaşmak gerekmektedir. Lokal anestezi ile yapılan bu işlemde, dişin üzerindeki engeller kaldırılarak dişe ulaşılmakta ve diş ile onu tutan dokular ayrıldıktan sonra çekim gerçekleşmektedir. Bazen bu dişler kırılmadan dolayı parçalar halinde bulunur. Diş hekimleri bu durumda her parçayı ayrı ayrı çıkarmak zorunda da kalabilirler.

Polikliniğimizde yapılan başlıca cerrahi işlemler şunlardır;